fighters athanasopoulos
the leading kickboxing & boxing team

Belts Level Up @ Fighters Arena , 24.3.24 Eξεταστική Ζωνών kickboxing ! Train with the best ! Fighters Athanasopoulos!  Will to succeed !

Belts Level Up @ Fighters Arena , 24.3.24
Eξεταστική Ζωνών kickboxing ! Train with the best ! Fighters Athanasopoulos!  Will to succeed !

«Κατά τη διάρκεια της μάχης και της κάθε προσπάθειας επικεντρωνόμαστε στο στόχο μας και διοχετεύουμε όλες μας τις δυνάμεις για να τον πετύχουμε ! Συντονιζόμαστε στο κέντρο μας , δε  κοιτάμε αριστερά η δεξιά ,μόνο μπροστά , για να ολοκληρώσουμε το σκοπό μας , δηλαδή να εκτελέσουμε τα παραγγέλματα και να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό»!
Με αυτά τα δυνατά λόγια παρότρυνσης και ενεργοποίησης απευθύνθηκε σήμερα ο Δάσκαλος μας, Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος στους αποφασισμένους fighters όλων των σχολών μας !

Ενδυνάμωση μυαλού και σώματος , ενέργεια διάχυτη στην ιστορική fighters arena , εκπαίδευση σε κάθε στάδιο και χρώμα ζώνης , επίτευξη στόχων και γενναιότητα από μικρούς και μεγάλους μαχητές είναι μόνο μερικά από τα χαρακτηριστικά που καθόρισαν και «χρωμάτισαν» τη σημερινή εξεταστική Ζωνών.  Η εξεταστική Ζωνών είναι μια ολοκληρωμένη αθλητική εμπειρία που αποτελείται από μεγάλο διάστημα προετοιμασίας, εντατικής προπόνησης και θέλησης για πρόοδο και εξέλιξη στο άθλημα του kickboxing !

Οι Fighters Athanasopoulos με την τεχνογνωσία και την ποιότητα στην εκπαιδευτική και προπονητική τους μεθοδολογία προετοιμάζουν τους μαχητές και τους δυναμώνουν με εφόδια και αρετές για να ανταπεξέλθουν όχι μόνο σε ring η τατάμι αλλά και στη ζωή!

Κάθε νέα ζώνη είναι ένας άμεσος συμβολισμός ισχυρών χαρακτηριστικών που χτίζουν χαρακτήρες όπως:
Συγκέντρωση, πειθαρχία, πίστη στον εαυτό, διαχείριση απαιτητικών καταστάσεων, ανάπτυξη δεξιοτήτων τεχνικής και στρατηγικής,  ομαδικό Πνεύμα και αθλητική νοοτροπία!

Η χαρακτηριστική παρουσία και καθοδήγηση του Head Coach των Fighters, Κωνσταντίνου Αθανασόπουλου εμπνέει και προτρέπει με διδακτικό τρόπο, παρακινεί και συμβουλεύει άλλοτε αυστηρά και άλλοτε τρυφερά και αυθεντικά, όλους τους μαθητές που εξετάζονται μπροστά του με πειθαρχία , αποφασιστικότητα , θάρρος και δυναμισμό!! Και η στιγμή της χαράς κορυφώνεται για όλους  με ενα τεράστιο χαμόγελο καθώς ο Δάσκαλος απονέμει την κάθε ζώνη!

To κοινό , οι γονείς, οι φίλοι και συγγενείς συμμετείχαν  στη γιορτινή ατμόσφαιρα φωτογραφίζοντας και χειροκροτώντας μικρούς και μεγάλους.

Δείτε φωτογραφικό υλικό ΕΔΩ

Belts Level Up @ Fighters Arena, 24.3.24
Kickboxing Belts Examination! Train with the best!

Fighters Athanasopoulos!  Will to succeed!

In every battle, in every challenge, in every effort we undergo in life, we should remain determined and focused solely on our goal while channel​ling all our energies to achieve it! 

We are grounded to our center​and inner strength, leaving distractions out of our attention, we don’t look left or right, only straight forward, to complete our goal and purpose, i.e. to execute the orders in front of the Head Coach and give our best”!

With these strong words of reinforcement and activation, our Head Coach, Konstantinos Athanasopoulo​s inspired the determined Fighters of all our schools at the beginning of the examination! 

​The strengthening of mind and body, the energy infused in the historical fighter’s arena, the hard training at every stage and belt color, the will to pursue goals and the bravery shown from young and old fighters are just some of the characteristics that defined and “colored” today’s Belts examination. The​Belts Level up examination is a complete sports experience that consists of a long period of preparation, intensive training and the will to progress and excel in the sport of kickboxing!

Fighters Athanasopoulos with the know-how and quality in their educational and training methodology prepare the fighters and strengthen them with skills and virtues to cope not only in the ring or tatami but also in life!

Each new belt is a direct token of powerful character-building features such as:
Concentration, discipline, self-belief, management of demanding situations, development of technical and strategic skills, team spirit and sportsmanship​!

The characteristic presence and guidance of the Head Coach of Fighters, Konstantinos Athanasopoulos, inspires and encourages in a didactic way, motivates and advises- sometimes strictly and sometimes tenderly and authentically- all the students who are examined in front of him with discipline, determination, courage and dynamism!! And the moment of joy culminates for everyone with a huge smile as the Master awards each belt!

The public, parents, friends and relatives participated in the festive atmosphere by taking photos, videos and applauding​all fighters that stood up fearlessly.

fighters-athanasopoulos-logo-white

Κάντε την εγγραφή σας τώρα

Γνωρίστε το άθλημα του kickboxing σε ένα από τα 28 προπονητικά κέντρα και αθλητικά σωματεία των Fighters Athanasopoulos σε μια προπόνηση ημέρας.
γινε μελοσ στους fighters
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram